ບາງມາດຕະການຂອງລັດເພື່ອກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ

ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VII ເມື່ອບໍ່ດົນນີ້ວ່າ: ໃນສົກປີ 2014 - 2015 ນີ້, ຕ້ອງສູ້ຊົນໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP)
ເຕີບໂຕບໍ່ຫລຸດ 7,5-8% ເຊິ່ງການກຳນົດລະດັບການເຕີບໂຕສູງຄືແນວນີ້ແມ່ນຄວາມຈຳເປັນໃນການສືບຕໍ່ຈິດໃຈບຸກທະ
ລຸຕາມມະຕິ IX ຂອງພັກ ແລະ ຈະສາມາດແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ພ້ອມກັນນີ້, ການສ້າງແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຕ້ອງເນັ້ນໜັກການບຸກທະລຸທາງດ້ານກົນໄກການຄຸ້ມຄອງເສດ
ຖະກິດ ແລະ ການບໍລິຫານລັດໃຫ້ມີຄວາມສັກສິດ, ມີປະສິດທິຜົນ, ປອດໃສ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂສະພາບຂາດດຸນງົບປະ
ມານ ໃຫ້ຄືນສູ່ປົກກະຕິໂດຍໄວ, ສ່ວນການພັດທະນາຂະແໜງວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະດ້ານການພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການສ້າງແຮງງານທີ່ມີທັກສະແລະຄຸນນະພາບ, ແກ້ໄຂບັນຫາຂາດແຄນແຮງງານເພື່ອຮອງຮັບ
ການເຂົ້າເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອຊຽນ, ການ ບໍລິການສາທາລະນະສຸກແມ່ນຕ້ອງສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະ ຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍວາງໄວ້.ນອກຈາກນີ້,ຕ້ອງສູ້ຊົນໃຫ້ປະເທດເຮົາມີສະຖຽນລະພາບທາງ
ດ້ານການເມືອງ, ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ, ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານແລະເງື່ອນໄຂອຳ
ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,ສະກັດກັ້ນແລະແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມໃຫ້ຫລຸດ
ລົງເປັນກ້າວໆ, ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນກໍປະຕິບັດນະໂຍ ບາຍຕ່າງປະເທດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວດ້ານການທູດຢ່າງ
ຕັ້ງໜ້າເພື່ອຮັບປະກັນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ,ປົກປັກຮັກສາປະເທດ
ຊາດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ.
ທ່ານນາຍົກກ່າວເນັ້ນວ່າ: ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາບັນລຸເປົ້າໝາຍຄືດັ່ງກ່າວສິ່ງສຳຄັນຕ້ອງຖືເອົານະໂຍບາຍ 3 ສ້າງເປັນຕົ້ນຕໍ
ແລະຖືເອົາກົດໝາຍເປັນໄມ້ຫລາວັດແທກຄວາມຜິດ,ຄວາມຖືກຂອງການບໍລິຫານປົກຄອງ,ຖືເອົາການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ
- ການສ້າງບ້ານພັດທະນາເປັນເປົ້າໝາຍແລະຖືຜົນງານ ແລະ ໝາກຜົນຕົວຈິງມາເປັນໄມ້ຫລາວັດແທກຄວາມດີຄວາມ
ງາມຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ.