ເປີດໃຫ້ບໍລິການນຳໃຊ້ຢາຄຸມກຳເນີດແບບໃໝ່ຢູ່ລາວ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ວັນທີ 21 ຕຸລານີ້, ຢູ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບກະຊວງສາທາລະນະສຸກຮ່ວມກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ເພື່ອການພັດທະນາ (ສປຊ) ປະຈຳ ລາວ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດນຳໃຊ້ຢາຝັງຄຸມກຳເນີດໃນ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງເປັນວິທີຄຸມກຳເນີດແບບໃໝ່, ໂດຍໃຊ້ສອດເຂົ້າໃນ
ກ້ອງຜີວໜັງດ້ານໃນກົກແຂນຂອງແມ່ຍິງ, ເຊິ່ງຢາປະເພດນີ້ນິຍົມນຳໃຊ້ຫລາຍໃນບັນດາປະເທດອາຊີ ແລະ ທົ່ວໂລກ. ມີຄວາມປອດໄພສະດວກສະບາຍມີປະສິດທິຜົນ
ສູງ, ໃຊ້ຄັ້ງດຽວກຸ້ມໄດ້ເຖິງ 3 ປີ, ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງເປັນປະຈຳຈາກແພດໝໍ.

ທ່ານນາງ ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງສາທາລະນະສຸກກ່າວວ່າ: ຢາຝັງຄຸມກຳເນີດ ເປັນວິທີເໝາະສົມສຳລັບແມ່ຍິງທີ່ຍັງບໍ່ພ້ອມຈະມີລູກ
ແລະ ຕ້ອງການຢາກມີລູກຫ່າງ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ເກີດລູກໄດ້ 6 ອາທິດແລ້ວ,ສາມາດໃຊ້ຢາຝັງຄຸມກຳເນີດໄດ້ເຊິ່ງສາມາດປ້ອງກັນການຖືພາໄດ້ຫລາຍກວ່າ 99% ປະຢັດ
ຫາຍກັງວົນໃນການທຽວໄປພົບແພດໝໍ ແລະ ຖ້າຕ້ອງການມີລູກກໍສາມາດເອົາຢາດັ່ງກ່າວອອກໄດ້.

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານສາມາດຮັບຄຳປຶກສາທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍລິການຢາຝັງຄຸມກຳເນີດໄດ້ໃນໂຮງໝໍສູນກາງ ແລະ ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ສຳລັບວັນທີ
22-23 ຕຸລາ 2014 ກໍສາມາດໄປຮັບຄຳປຶກສາ ແລະ ບໍລິການຝັງຢາຄຸມກຳເນີດໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າວັນທີ 22 ຕຸລາ 2014 ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 8:00-16:00 ຢູ່ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ
ແລະ ເສດຖາທິລາດ ສ່ວນວັນທີ 23 ຢູ່ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ແລະ ໂຮງໝໍແມ່ ແລະ ເດັກແດງ.