ຫຼາຍເສັ້ນທາງອອກສູ່ຊານເມືອງເປ່ເພໜັກຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງ


ປັດຈຸບັນເສັ້ນທາງຕ່າງໆນັບທັງທາງຊອຍໃນເທດສະບານ ແລະ ເສັ້ນທາງອອກສູ່ຊານເມືອງຫຼາຍສາຍຕົກຢູ່ໃນ
ສະພາບເປ່ເພເປັນບວກຂຸມສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກໃຫ້ແກ່ການສັນຈອນໄປມາ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບຈາກສະພາບຝົນຕົກນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າເມື່ອງໃດພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈຶ່ງຈະເລີ່ມປົວແປງເສັ້ນທາງເປ່ເພ
ດັ່ງກ່າວ, ພຽງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕອບວ່າ ຈະເລີ່ມສ້ອມແປງເມື່ອສິ້ນສຸດລະດູຝົນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຂໍສະເໜີໃຫ້ພາກ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮີບຮ້ອນສ້ອມແປງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເສັ້ນທາງເປ່ເພຫຼາຍໄປກວ່ານີ້.

ສະພາບເປ່ເພຂອງເສັ້ນທາງໜັກໜ່ວງແມ່ນເສັ້ນທາງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄປບັນດາ ແຂວງ ພາກເໜືອ,
ເຖິງວ່າພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມີການສ້ອມແປງຊົວຄາວ, ແຕ່ບາງຄັ້ງຄາວເສັ້ນທາງກໍຖືກຕັດຂາດຍ້ອນດິນ
ເຈື່ອນຖົມ, ເສັ້ນທາງເປັນຂຸມເລິກເຮັດໃຫ້ຜູ້ທຽວທາງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຄື: ເສັ້ນທາງເລກ 13 ໃຕ້ກໍເຫັນ
ວ່າມີສະພາບເປ່ເພເຊັ່ນດຽວກັນ,  ເນື່ອງຈາກເສັ້ນທາງສາຍນີ້ເປັນເສັ້ນທາງເກົ່າມີລົດບັນທຸກໜັກທຽວໄປມາບໍ່
ຂາດໄລຍະ,ບວກກັບສະພາບຝົນຕົກນ້ຳຖ້ວມຈຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການເປ່ເພຫຼາຍ,ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້
ທະໜົນ ແລະ ປະຊາຊົນ. ທີ່ຕັ້ງບ້ານເຮືອນຢູ່ລຽບຕາມເສັ້ນທາງກໍຍັງຄອງຄອຍໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງດຳເນີນ
ການປົວແປງໂດຍໄວເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສະດວກໃນການໄປມາ ແລະກໍຍິນດີນຳຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເພາະໄດ້
ຍິນວ່າຈະມີການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດົງໂດກ-ໜອງບຶກຕັດອອກສູ່ເສັ້ນທາງເລກ 13 ເໜືອ ເປັນເສັ້ນທາງມາດຕະ
ຖານໃນໄວໆນີ້, ໂດຍບໍລິສັດຢູນນານ ສປ ຈີນ ຈະເປັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຂໍໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວ
ຂ້ອງຝ່າຍເຮົາ ເອົາໃຈໃສ່ກວດກາມາດຕະຖານໃຫ້ດີ, ເພື່ອການນຳໃຊ້ງານໄດ້ຍາວານສົມກັບການລົງທືນອັນ
ຫຼວງຫຼາຍຂອງລັດ.