ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊປ່ຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍຄືບຫນ້າ 19%

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ເຂດເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ມາຮອດປັດຈຸ
ບັນມີຄວາມຄືບໜ້າປະມານ 19% ແລະຄາດວ່າ ຈະໃຫ້ສຳເລັດປີ 2019, ຄຽງຄູ່ກັບການເລັ່ງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການ
ບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທີ່ຈະຖືກຍົກຍ້າຍຈັດສັນອອກຈາກ
ເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນ 4 ບ້ານ ຄືບ້ານນ້ຳໂກງ, ສາລະສິນ, ເຊນ້ຳນ້ອຍ ແລະ ຫ້ວຍຊອຍ ເຊິ່ງໄດ້ມອບເງິນ
ຊົດເຊີຍໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແລ້ວມູນຄ່າ 1 ຕື້ກວ່າກີບ.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ມີມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 1 ຕື້ 20 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ
ຫລື ປະມານ 8.160 ຕື້ກີບ, ມີກຳລັງການຜະລິດ 410 ເມກາວັດ; ເປັນໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງນັກ
ລົງທຶນຈາກປະເທດ ສ.ເກົາຫລີ, ໄທ ແລະ ລາວ; ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດສ່ວນໜຶ່ງຈະຂາຍໃຫ້ບໍລິສັດການໄຟຟ້າ
ຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ.

ປັດຈຸບັນພວມສ້າງອ່າງເກັບນ້ຳໃນເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊນ້ຳນ້ອຍ ສາມາດບັນຈຸນ້ຳໄດ້ 1 ພັນລ້ານແມັດກ້ອນ ໂດຍໄດ້
ຮັບນ້ຳຈາກຝາຍຫ້ວຍໝາກຈັນ ແລະ ເຂື່ອນເຊປຽນ. ສຳລັບອ່າງໂຕ່ງແມ່ນຕັ້ງຢູ່ເທິງພູພຽງບໍລະເວນ,ສ່ວນໂຮງ
ໄຟຟ້າແມ່ນຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານລຸ່ມ, ປະລິມານນ້ຳໃນອ່າງໂຕ່ງມີຄວາມສູງເຖິງ 630 ແມັດ, ສະເພາະນ້ຳທີ່ໄຫລຜ່ານ
ຈັກປັ່ນໄຟຟ້ານັ້ນຈະໄຫລຜ່ານອຸໂມງແລ້ວໄຫລລົງສູ່ແມ່ນ້ຳເຊກອງ.ນອກນີ້ນ້ຳທີ່ປັ່ນກະແສໄຟຟ້າຍັງສາມາດນຳ
ໃຊ້ເຂົ້າໃນລະບົບຊົນລະປະທານຢູ່ ເມືອງ ສະໝາມໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື ນຳດ້ວຍ. ຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບ
ການລາຍງານຈາກຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການໃນໂອກາດທີ່ ທ່ານ ສົມສະໜິດ ບຸດຕິວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ຈຳປາສັກ
ລົງເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.  ພ້ອມທັງໃຫ້ທິດຊີ້ນຳໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ້ອງດຳເນີນໄປຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ
ແລະ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ກຳນົດອອກ ແລະ ຖືເອົາຜົນປະໂຫຍດ
ລວມຂອງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນບັນຫາສຳຄັນຕົ້ນຕໍ, ສ່ວນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ການຈັດສັນເນື້ອທີ່ປຸກສ້າງ ແລະ ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດ,ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງ, ລະບົບໄຟຟ້າ, ນ້ຳບາດານ, ຕະຫລາດ, ສຸກສາລາ, ໂຮງຮຽນແລະອື່ນໆອີກເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ແກ່ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.